מקצוענות באנרגיה - הרווח שלך
077-330-2312

אנרפרו מעניקה פרס חצי שנה משירותיה חינם

אנרפרו מעניקה פרס חצי שנה משרותיה חינם לזוכה בהגרלה בכנס א.ב.א.

אנרפרו מעניקה פרס חצי שנה משירותיה חינם הזוכה בהגרלה בכנס א.ב.א.

בתמונה: מר שמעון אלנברג, מזכיר א.ב.א ומר איתי רמות מחברת אנרפרו המעניק את הפרס למר יוסף רימל מנכ"ל בית האלה.