מקצוענות באנרגיה - הרווח שלך
077-330-2312

החלפת צילר בית דיור מוגן בחיפה

החלפת צילר בית דיור מוגן בחיפה

Project Info

תאור הפרויקט

ללקוח צ'ילר ישן ולא יעיל של 120 טון קירור, אנרפרו הגישה למענק להחלפת הצ'ילר, הלקוח קיבל אישור לקבלת מענק בסך 200 אש"ח המהווים כ-30% מעלות הפרויקט. אנרפרו ליוותה את כל שלבי התכנון, ביצוע מכרז ספקים, בחינת יעילות המערכת, שדרוג מערכת הבקרה, מדידה ודיווח ללקוח ולמשרד האנרגיה.

ביצוע דצמבר 2013.