מקצוענות באנרגיה - הרווח שלך
077-330-2312

מכרז להוזלת תעריף החשמל

מכרז להוזלת תעריף החשמל

Project Info

תאור הפרויקט

ליווי מוסדות אקדמאים, מפעלים, רשתות, ארגונים ולקוחות מכלל המשק, ניתוח פרופיל ומקדם צריכה, בדיקת היתכנות כלכלית, השוואה בין היצרנים השונים ודוח מפורט, מו"מ לגבי תנאים מסחריים וליווי התהליך מול יצרני חשמל פרטי. בחינת מקדם הצריכה ודרכים לשיפור והוזלת עלויות.