מקצוענות באנרגיה - הרווח שלך
077-330-2312

סקר לבדיקת היתכנות להסבת מפעל לגז טבעי

סקר במפעל הצורך גז

Project Info

תאור הפרויקט

ליווי וניהול הפרויקט מתחילתו ועד סופו (הפעלת מערכות המפעל בגז טבעי), ניהול וחיבור כלל הממשקים החיצוניים (תכנון, סוקרים ,חברת החלוקה, החלפת המערכות במפעל, שרות הגזה ועוד).