מקצוענות באנרגיה - הרווח שלך
077-330-2312

ניהול אנרגיה אקטיבי / שירותי ניהול אנרגיה

1בחינת הוזלת תעריפי החשמל והאנרגיה

משק החשמל והאנרגיה בישראל עובר שינויים רגולטורים. עם כניסת הגז הטבעי ניתן כיום לרכוש חשמל בתעריפים מוזלים דרך יצרני חשמל פרטיים.

 • אנרפרו מאתרת עבור לקוחותיה הזדמנויות עסקיות להוזלת תעריפי החשמל והאנרגיה ועורכת סקר טכנו-כלכלי לבחינת פוטנציאל החיסכון
 • מאחר ומדובר בהתקשרות מורכבת וארוכת טווח, נדרש ליווי וייעוץ מקצועי להתקשרות בכל שלווי המו"מ ועד לחתימת ההסכם לרכישת חשמל עם יצרני חשמל פרטיים
 • לאחר סגירת העסקה ביצוע תחזיות צריכה חודשיות כפי שדורשות תחנות החשמל הפרטיות
 • בחינת פוטנציאל שיפור מקדם הצריכה ובדיקת חיובי החשמל ורכיב ההנחה באופן שוטף

הגשה למענקים ממשלתיים ואיתור אפיקי מימון2

ממשלת ישראל, האיחוד האירופאי וקרנות בינלאומיות מעודדים ארגונים להפחתת עלויות האנרגיה ומעניקים תמיכה כספית לפרויקטים בהתייעלות אנרגטית.

 • לחברת אנרפרו ניסיון וידע מקצועי רב בהגשת לקוחותיה למענקים אלו.
 • ללקוחות אנרפרו אושרו מענקים במיליוני ש"ח לביצוע פרויקטים בהתייעלות אנרגטית והסבה לגז טבעי עבור מפעלים, בתי מלון, רשתות בתי דיור מוגן, מוסדות ציבור, רשויות מקומיות ועוד.

הלן רשימת המכרזים לגביהם הוגשו בקשות למענקים ע"י אנרפרו:

 • מכרז 24/12 למתן תמריצים לביצוע סקרים מקיפים לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה בעסקים, במפעלים ובמוסדות
 • מכרז 40/12 לקידום תוכניות התייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה. סיוע בהשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה
 • סיוע בהשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה
 • קול קורא 13-3219 סיוע לרשויות מקומיות בפעילות הטמעת עקרונות הקיימות במערכת החינוך ובקהילה לשנת 2013
 • מכרז 8/13 לקידום תוכניות התייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה – החלפת צ'ילרים וגריטתם
 • מכרז 25/13 לקבלת הצעות לפרויקטים בהתייעלות אנרגטית בבתי מלון
 • סיוע במימון עלויות חיבור למערכת חלוקת גז טבעי ובמימון עלויות הסבת מערכות פנימיות לשימוש בגז טבעי
 • מכרז פומבי מס 40/14 לקבלת הצעות לפרויקטים בהתייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה
 • The European Commission: Supporting the Southern Neighbourhood Partnership cities in the implementation of Sustainable Urban Demonstration Energy Projects Budget Line: 21 03 51

איתור וביצוע פרויקטים בהתייעלות אנרגטית3

 • מנהל האנרגיה של אנרפרו מלווה את הארגון החל משלב איתור הפרויקט, התכנון ההנדסי ועד לשלב המסירה ע"י הספק המבצע.
 • ניהול אנרגיה מצריך ניסיון רב בניהול פרויקטים באנרגיה (חשמל, מיזוג אוויר וקירור, תאורה, מכונות , מדחסי אוויר, התכה, חימום, יציקה ועוד).
 • אנרפרו מבצעת מכרז ספקים עבור הלקוח, בוחנת את הכדאיות כלכלית של הפרויקט, ומנהל האנרגיה מפקח על כל שלבי הביצוע בשטח תוך ביצוע פרוטוקולי מדידה להוכחת החיסכון בפועל.

פרויקטים נבחרים שלנו

שירות ממונה אנרגיה אקטיבי כנדרש עפ"י תקנות החוק4

בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), התשנ"ד-1993, כל מפעל ואירגון שצורך אנרגיה בכמות של מעל 300 טון שווה ערך מזוט בשנה (צריכה שנתית החל מ-600 אש"ח חשמל ודלקים) מחוייב למנות ממונה אנרגיה האחראי על קידום ייעול צריכת האנרגיה בארגון. על ממונה האנרגיה להיות בעל ניסיון והסמכה מתאימה ותעודת ממונה אנרגיה.

אנרפרו מוסמכת להעניק שרות ממונה אנרגיה למפעלים וארגונים במיקור חוץ ע"י צוות מהנדסי וממוני אנרגיה מקצועיים שהוסמכו ע"י משרד האנרגיה. אנרפרו מעניקה את השירות לעשרות ארגונים.

תקנות להורדה

pdfתקנות משרד האנרגיה לחובת מינוי ממונה אנרגיה

סקרי אנרגיה עפ"י תקנות משרד האנרגיה ובסבסוד המדינה
5

בהתאם לתקנות מקורות האנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), התשנ"ג – 1993

כל אירגון הצורך אנרגיה בכמות של מעל 2,000 טון שווה ערך מזוט בשנה מחוייב בביצוע סקר אנרגיה אחת ל-5 שנים.

בצוות אנרפרו מהנדסי אנרגיה שעברו הכשרה ומוסמכים לביצוע סקר לאיתור פוטנציאל שימור אנרגיה עפ"י תקנות מקורות האנרגיה. צוות אנרפרו ביצע בהצלחה עשרות סקרים.

תקנות להורדה

pdfתקנות משרד האנרגיה לביצוע סקר לאיתור פוטנציאל בהתייעלות אנרגטית

בנוסף אנרפרו מוסמכת ע"י הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בשיתוף המשרד להגנת הסביבה לבצע סקרי אנרגיה מסובסדים.

לבדיקת זכאותך לסקר אנרגיה מסובסד לחץ כאן
offices_gray

סקר היתכנות ובחינת כדאיות טכנו-כלכלית
6

המחלקה הכלכלית באנרפרו הכוללת כלכלני אנרגיה בראשות רו"ח, בעלת ניסיון רב בבחינה ובדיקת כדאיות כלכלית הנדסית ומשלבת מהנדסים במגוון תחומים.

קרי ההיתכנות והבחינה הטכנו-כלכלית כוללים:

 • התקשרות עם יצרן חשמל פרטי קרוב ומרוחק
 • הקמת תחנה מקומית לייצור חשמל וקיטור בקו-גנרציה
 • הקמת מתקנים פוטוולטאים ומונה-נטו
 • הסבת מתקנים לגז טבעי
 • ביצוע פרויקטים בהתייעלות אנרגטית
 • ייעול מקדם הצריכה של הלקוח

הדרכה והטמעה לצרכנות חכמה8

 • ייעוץ בנושא הסדרי "צרכנות חכמה" המוצעים ע"י חברת החשמל
  (פסגה ניידת, השלה יזומה, הסדר גנראטורים ועוד).
 • ליווי בנושאי איכות הסביבה וניהול מערך פליטות גזי חממה.
 • ליווי, ייעוץ וקידום ת"י 50001: מערכות ניהול אנרגיה
  (כמשלים 9001 & 14001 ISO).

בקרה וניתוח חשבונות חשמל ואנרגיה7

 • מעקב ובקרה אחר חשבונות החשמל והאנרגיה.
 • ניתוח צריכת האנרגיה בארגון והעברת דוח תקופתי מרוכז ללקוח.
 • ריכוז נתוני האנרגיה התקופתית והשוואתה לתקופות מקבילות.
 • בחינת צריכת האנרגיה בארגון עפ"י פרמטרים תקופתיים קבועים והשוואתם לממוצע ענפי.
 • ניהול צריכת האנרגיה בזמן אמת לאיתור זליגות ופוטנציאל לחיסכון.

 

ליווי וניהול תהליך הסבה לגז טבעי9

הגז הטבעי שנתגלה בישראל בשנים האחרונות, מאפשר למפעלים ולמוסדות הזדמנות להתייעל ולחסוך בעלויות האנרגיה. אולם המעבר לשימוש בגז טבעי הינו תהליך מורכב, עתיר ברגולציה ומצריך ליווי ידע מקצועי. אנרפרו כמנהל האנרגיה של הארגון, מלווה את הארגון בכל ההיבטים הנדרשים, עד ליישומו המלא של המעבר.

לחברתנו ניסיון רב בכלל התחומים ההנדסיים, הטכניים, התפעוליים, הכלכליים, והרגולטורים בפרויקטים של התייעלות אנרגטית והסבה לשימוש בגז טבעי. הייעוץ כולל ליווי הנדסי וסטאטוטורי משלב האפיון ועד שלב התפעול והאחזקה.

לאנרפרו צוות מומחים בעלי ניסיון מוכח בהסבת מפעלים לגז טבעי, פרויקטים, תיאום, אינטגרציה, עריכת סקרים והכנת מפרט לפרויקט. וכן היכרות בעבודה מול רשות הגז, חברות החלוקה, גורמי התשתית, רשויות מקומיות ועוד.