מקצוענות באנרגיה - הרווח שלך
077-330-2312

תקן ישראלי לניהול אנרגיה 50001-ISO

50001תקן ישראלי לניהול אנרגיה 50001-ISO, נועד להגביר את המודעות ולשפר את היכולת לקבלת החלטות בתחום האנרגיה בארגון במטרה לנהל ולהביא לשיפור באיכות הביצועים והשימוש באנרגיה בצורה הטובה ביותר.

ניהול אנרגיה הוא חלק בלתי נפרד מניהול מערכת תפעולית בארגון, לכן צריך לקבל ביטוי כבר בשלב התכנון ובהמשך גם בניהול השוטף.  התקן מאפשר לקבוע את פוטנציאל הצריכה המצטברת של כל הצרכנים, לזהות צרכנים משמעותיים, להגדיר יעדים יישומיים, לצמצם הצריכה תוך התחשבות בכדאיות הכלכליות של יישומם.
שמירה על רמת נצילות אנרגטית גבוהה של צרכני האנרגיה באמצעות ניהול חכם, תיגרום להפחתת הצריכה השוטפת של צרכנים משמעותיים.

התקן כולל את המרכיבים הבאים:

תכנון ומדיניות – מדיניות האנרגיה, ביצוע סקר אנרגיה לקביעת קו הבסיס, ניתוח הצרכנים, מטרות ויעדים ותכנון אנרגיה

יישום ותפעול – בקרות תפעוליות, ניהוליות, רכש, תיעוד, הטמעת מדדי אנרגיה EnPI, הדרכה ומודעות

בחינת ביצועים – בדיקות, ניטור ומדידה, הערכת ביצועים, בדיקות פנימיות וסקרים, תיקון אי-התאמה

פעילויות לשיפור – סקר הנהלה, המלצות לשיפור, בחינת תפוקות וביצועים, בחינת מצב קיים ועתידי

אנרפרו הינה גוף מקצועי ומיומן אשר ילווה את הארגון בתהליך ההסמכה עד לקבלת התקן.

נשמח לתאם פגישה בארגונך ללא כל התחייבות בנושא הסמכת 50001-ISO, על מנת להציג את השירות על כל היבטיו ויתרונותיו.